Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Staten garanterar försäkringsskydd i fråga om vaccin mot coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet
14.1.2021 13.18
Pressmeddelande

Försäkringsgarantin beviljas Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Försäkringsgarantin uppgår till 27 miljoner euro. 

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget beviljas utan krav på motsäkerhet en statsgaranti på 27 miljoner euro för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot coronaviruset för tiden 1.1.2021–31.12.2021. 

Försäkringsgarantin täcker sådana personskador som ersätts ur försäkringsbolagets läkemedelsskadeförsäkring och som beror på vaccin mot coronaviruset.

Statsgaranti beviljas eftersom återförsäkring inte finns att tillgå på marknaden på skäliga villkor. Garantin gör det möjligt för läkemedelsskadeförsäkringsbolaget att försäkra personskador som eventuellt orsakas av vaccin mot coronaviruset på samma sätt som för andra vacciner.

Det tas ut en garantiavgift på 270 000 euro för statsgarantin. Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget ansvarar själv för de ersättningar som underskrider gränsen för självbehållet på tre miljoner euro i enlighet med villkoren för skador eller serieskador. Försäkringens maximibelopp är det sammanlagda beloppet av självbehållet och försäkringsgarantin, dvs. 30 miljoner euro. Trots försäkringsgarantin ansvarar försäkringsbolaget alltid för utbetalningen av försäkringsersättningar till de skadelidande.

Lagen om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot coronaviruset trädde i kraft den 1 januari 2021. Statsgaranti för en personförsäkring som försäkringsbolaget har beviljat kan enligt lagen beviljas av statsrådet till den del som försäkringen ersätter personskador som orsakas av vaccin mot coronaviruset.

Ytterligare information:

Saara Rahko, regeringssekreterare, tfn 029 516 3126
Hannu Ijäs, direktör, tfn 029 516 3248 

Tillbaka till toppen