Hoppa till innehåll
Media

SHM, FPA och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2021 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2021 14.00
Pressmeddelande 8/2021

Kanta utvecklas för att allt bättre uppfylla social- och hälsovårdens och medborgarnas behov. I fokusområdena för 2021 accentueras bland annat vaccinationer mot coronaviruset, den nya kunduppgiftslagen och utveckling av Mina Kanta-sidor.

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten har offentliggjort fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2021. Utveckling av Kanta-tjänsterna är en del av den mer omfattande färdplanen för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården.

Uppgifter om coronavaccinationer måste sparas i Kanta

Coronaepidemin inverkar på Kanta-utvecklingen under 2021. Uppgifterna om coronavaccinationer måste dokumenteras korrekt inom hälso- och sjukvården, så att de dels kan utnyttjas inom den nationella uppföljningen och dels visas för medborgarna på Mina Kanta-sidor. 

Inom social- och hälsovården måste man försäkra sig om att man använder en systemversion som är tillräcklig för att vaccinationsuppgifter ska kunna dokumenteras och sparas på ett enhetligt sätt. FPA stöder social- och hälsovårdsaktörerna vid införandet och testningen av systemen.

Den nya kunduppgiftslagen bestämmer fortsättningen

Lagen om klientuppgifter inom social- och hälsovården håller på att förnyas. Riksdagen fortsätter att behandla den nya kunduppgiftslagen under sin vårsession 2021. Lagen för med sig omfattande förändringar som påverkar alla aktörer inom social- och hälsovården.

I och med lagen ska i framtiden inte bara patientuppgifter utan även klientuppgifter inom socialvården samt uppgifter om välbefinnande sparas i Kanta-tjänsterna. Utlämnandet av uppgifter inom social- och hälsovården ändras så att kundens breda samtycke slopas.

Den nya kunduppgiftslagen ålägger alla privata aktörer inom social- och hälsovården att ansluta sig till Kanta. Anslutningen stöds på nationell nivå. 

Mina Kanta-sidor utvecklas för medborgarnas behov

Mina Kanta-sidor och deras funktioner förnyas kontinuerligt. Sedan början av 2021 går det att sköta ärenden för en annan vuxen på Mina Kanta-sidor med suomi.fi-fullmakt. På Mina Kanta-sidor är det redan möjligt att visa uppgifter om barn över 10 år för vårdnadshavarna, och social- och hälsovårdsaktörerna inför den här funktionen successivt.

I framtiden kommer Mina Kanta-sidor till exempel att visa sammanställningar av diagnoser och vaccinationer under egna rubriker, vilket gör det lättare att hitta uppgifterna. Införandet av dessa så kallade sammanställningar av hälsouppgifter är ett av fokusområdena under 2021.

Utvecklingen av medicineringslistan fortsätter

Den riksomfattande medicineringslistan gör det lättare för medborgarna och den professionella vårdpersonalen att hålla koll på patientens aktuella medicinering. Tanken är att listan ska uppta alla läkemedel som en person använder. Hanteringen av medicineringsuppgifterna utvecklas i samarbete mellan de nationella aktörerna och social- och hälsovården.

Fokusområdena i fråga om införandena bestäms på nationell nivå

Vid införandena inom hälso- och sjukvården prioriteras under 2021 dels skötsel av ärenden på ett barns vägnar och sammanställningar av hälsouppgifter, dels införanden av arkivet över bildmaterial (radiologi, EKG) samt förmedling av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA och Traficom.

Inom socialvården stöds nya införanden och funktionerna utvidgas bland annat i fråga om skötsel av ärenden på ett barns vägnar. Dessutom prioriteras införanden av åtkomsträtt till register.

Mer information

dataadministrationschef Markku Heinäsenaho, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
ledande expert Riitta Konttinen, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
huvudproduktägare Pirjo Vuorikallas, Folkpensionsanstalten, Kanta-tjänster, [email protected]

Tillbaka till toppen