Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Den långdragna coronakrisen har en djup inverkan på barns och ungas välbefinnande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 9.02
Pressmeddelande

Enligt den andra rapporten från den arbetsgrupp som har utrett de åtgärder för återhämtningen efter coronakrisen som gäller barns rättigheter och välbefinnande bör man vid hanteringen av coronakrisen och åtgärderna för återhämtningen särskilt fästa uppmärksamhet vid barns och ungas situation och behov.  

Arbetsgruppen anser att det är oroande hur djupt den långdragna krisen påverkar välbefinnandet hos de barn, unga och familjer som redan före krisen var i en svagare ställning. Och krisen kan få långtgående konsekvenser. Därför måste uppföljningen av krisens konsekvenser vara långsiktig.   Man måste se till att det finns tillräckliga resurser för tryggandet av barns, ungas och familjers välbefinnande.  

”Coronakrisen får betydande konsekvenser för de kommande generationerna. Barns och ungas tro på framtiden och deras trygghet och delaktighet i vardagen måste stärkas på alla nivåer i samhället.  Vi måste satsa på de bastjänster som behövs i vardagen, men samtidigt också vara lyhörda och reagera när det uppstår problem,” konstaterar arbetsgruppens ordförande Esa Iivonen

I maj 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet vid beredningen av den nationella barnstrategin en arbetsgrupp med uppgift att utreda åtgärderna för återhämtningen efter coronaepidemin i syfte att kartlägga och stärka barnens rättigheter och välbefinnandet hos barn och familjer.  

Arbetsgruppens första rapport publicerades i slutet av juni 2020, och den andra rapporten den 18 januari 2021. Rapporterna är och ska läsas som en helhet. Flera sakkunniga, föreningar och övriga aktörer har understött arbetsgruppens arbete. 

Ytterligare information

Esa Iivonen, arbetsgruppens ordförande, tfn 075324 5521
Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, tfn 029 516 1177, [email protected]
 

Tillbaka till toppen