Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs – regionala myndigheter får fler metoder för att stävja coronavirussituationen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2021 15.28 | Publicerad på svenska 19.2.2021 kl. 15.33
Pressmeddelande 42/2021

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs och träder i kraft den 22 februari 2021. Lagändringen stärker de lokala och regionala myndigheternas möjligheter att vidta proaktiva och snabba åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Största delen av ändringarna gäller till den 30 juni 2021. 

Enligt lagen kan en myndighet bestämma om regionala begränsningar för närings- och hobbyverksamhet när det är nödvändigt för att förhindra att epidemin sprids. Skyldigheterna och begränsningarna ska grunda sig på undvikande av fysiska kontakter mellan människor.

De skärpta åtgärderna tas i bruk stegvis i takt med att coronavirusepidemin trappas upp

Metoderna har delats in i enlighet med handlingsplanen för hybridstrategin så att skyldigheterna och begränsningarna kan skärpas om de tidigare åtgärderna inte är tillräckliga. 

På epidemins basnivå är de allmänna hygienåtgärderna förpliktande i alla utrymmen avsedda för kunder eller deltagare direkt med stöd av lag. Kunderna eller deltagarna bör ha möjlighet att rengöra händerna och städningen ska effektiviseras. Dessutom ska kunderna och deltagarna ges anvisningar om hur smittspridningen förhindras.

I accelerationsfasen kan myndigheten fatta ett regionalt beslut om att verksamheten ska ordnas på ett sådant sätt att det inte uppstår nära kontakter. Näringsidkaren kan välja det sätt som bäst lämpar sig för den egna verksamheten så att det de facto är möjligt att undvika närkontakt mellan kunderna. Åtgärderna kan ha samband med olika arrangemang som gäller utrymmena, att kunderna tas in vid olika tidpunkter eller alternativt också en begränsning av antalet kunder. I accelerationsfasen kan även antalet passagerare begränsas till högst hälften av det normala antalet genom beslut av Transport- och kommunikationsverket.

I samhällsspridningsfasen kan kommunen eller regionförvaltningsverket stänga lokaler för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedd för kunder och deltagare för två veckor. Stängningen kan endast gälla de utrymmen som fastställts i lag, där det finns en särskild möjlighet till uppkomsten av betydande smittkedjor. Sådana utrymmen är bland annat lokaler för inomhusmotion och idrott, allmänna bastur och simhallar, dansställen, nöjesparker, lekparker inomhus och allmänna utrymmen i köpcentra. 

Bestämmelserna tillämpas inte på verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Mer bestående ändringar i bestämmelserna om isolering och rätten att få tillgång till uppgifter

Det kommer mer bestående ändringar i bestämmelserna om isolering. I fortsättningen är det möjligt att isolera en person också på någon annan plats än en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, såsom i personens eget hem. 

Dessutom har man i lagen preciserat bestämmelserna om myndigheternas rätt att få tillgång till uppgifter och handräckning.

Ändringarna beaktas i handlingsplanen för hybridstrategin

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterar handlingsplanen för hybridstrategin så att den beaktar de nya befogenheterna i de olika faserna av epidemin. Ministeriet styr och stöder också de regionala smittskyddsmyndigheterna i tillämpningen av befogenheterna.

Ytterligare information 

Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 239, [email protected]
 

Tillbaka till toppen