Hoppa till innehåll
Media

De strängaste begränsningarna för förplägnadsrörelser träder i kraft också på Åland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 13.45
Pressmeddelande 314/2020

Statsrådet har ändrat förordningen genom vilken förplägnadsrörelsers verksamhet begränsas på grund av coronavirusepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 23 december kl. 00.

Till de landskap som befinner sig i samhällsspridningsfasen fogades genom en ändring av förordningen också Åland. Förplägnadsrörelserna i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Norra Österbotten och Åland får hålla öppet till kl. 23, och efter stängningen får de öppna sina dörrar på nytt tidigast kl. 05. Restriktionerna gällande öppettiderna gäller inte de fartyg eller luftfartyg som går mellan Finland och utlandet eller utanför Finlands gränser, och inte heller de förplägnadsrörelser som finns i anslutning till bränsledistributionsstationer.

Restauranger, vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna. I andra restauranger får 75 procent av kundplatserna användas.

Begränsningarna oförändrade för accelerationsfasens del

Begränsningarna i accelerationsfasen är i kraft i landskapen Satakunta, Birkaland, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland. Dessutom gäller samma begränsningar fortfarande i förplägnadsrörelser inom Södra Savolax sjukvårdsdistrikt, men inte i hela landskapet Södra Savolax. Det här beror på att epidemin fortfarande befinner sig på basnivån i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, som hör till landskapet.

Servering av alkohol är tillåten i alla förplägnadsrörelser i dessa områden mellan klockan 7 och 22. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 00–23 och hälften av kundplatserna får användas. Övriga restauranger får vara öppna kl. 01–24 och 75 procent av kundplatserna får användas.

I dessa områden upphör serveringen av alkohol i alla förplägnadsrörelser kl. 22. Restauranger, vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna. Restauranger, som i huvudsak serverar mat, får använda 75 procent av kundplatserna. 

Lindrigaste begränsningarna fortsättningsvis i Norra Savolax och Östra Savolax

I landskapet Norra Savolax och i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt som befinner sig på epidemins basnivå begränsas förplägnadsrörelsernas kundplatser inte. Alla förplägnadsrörelser får servera alkohol mellan klockan 7 och 24. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 02–01. Öppettiderna för övriga restauranger begränsas inte. 

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Tillbaka till toppen