Hoppa till innehåll
Media

Digital tjänst som innehåller information om coronaviruset har öppnats för medborgarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2020 19.12 | Publicerad på svenska 17.3.2020 kl. 16.20
Pressmeddelande

Den 12 mars beslöt Marins regering att man i Finland tar i bruk en digital tjänst för medborgarna som innehåller information om coronaviruset. En enkät för symtombedömning av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, har öppnats i den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi.

Syftet med den digitala tjänsten är att i flera kanaler stärka rådgivningen om det nya coronaviruset för medborgarna. Tjänsten kan användas med hjälp av datorns webbläsare och med smarttelefon.

Med hjälp av tjänsten, som utvecklats av SoteDigi, Förlags Ab Duodecim och institutet för hälsä och välfärd, är det möjligt att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet. På basis av resultatet från bedömningen kan man få anvisningar för fortsatt vård, om personen misstänker coronavirussmitta.

Symtombedömningen av coronavirussjukdomen är tillgänglig för alla Finlands invånare, på finska och svenska. Den elektroniska symtombedömningen möjliggör jämlik service oberoende av tidpunkt och bostadsort.

Åtgärdsrekommendationerna i enkäten för symtombedömning är nationella och har kompletterats med lokala anvisningar, när kontakt med vårdpersonal är nödvändig. 

Utöver en symtombedömning får man via tjänsten Omaolo också tillförlitlig och aktuell information. Det här minskar invånarnas oro över smitta då det är obefogat. Samtidigt underlättar tjänsten vårdpersonalens arbetsbörda och telefonköer.

Ytterligare information

Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585
Minna Saario, direktör, tfn 0295 163 146

Tillbaka till toppen