Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall har minskat - nu borde alla testa sig vid minsta symtom

Social- och hälsovårdsministeriet
14.1.2021 10.00 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 14.57
Pressmeddelande 5/2021

Antalet nya coronavirusfall och patienter i behov av sjukhusvård samt incidensen har sjunkit en aning efter mitten av december 2020. Men fortfarande konstateras det många nya smittfall i hela landet. Oroväckande är att antalet människor som går och testar sig minskar.

Epidemiläget och behovet av sjukhusvård följs nu noggrant, eftersom epidemin är mycket allvarligare i många andra länder. De nya muterade virusvarianter som har upptäckts i Storbritannien och Sydafrika smittar och sprids eventuellt snabbare. Det finns därför en risk för att epidemiläget plötsligt blir allvarligare i hela Finland. 

Man försöker bekämpa smitta från andra länder och spridningen av de muterade virusvarianterna genom effektivare provtagning vid gränserna och regionala begränsningar och rekommendationer.  

Incidensen har sjunkit något

Man befarade att jultiden och årsskiftet skulle öka smittfallen, men tillsvidare har man inte sett att det skulle ha ökat antalet smittfall. Konsekvenserna av sammankomsterna vid årsskiftet ses eventuellt först senare. Under den första veckan av 2021 anmäldes det 1787 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är ungefär tjugo färre fall än föregående veckan.

Över hälften av de nya smittfallen konstaterades inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Incidensen av nya fall var 32 fall per 100 000 invånare, det vill säga på samma nivå som föregående veckan.

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod (28.12.2020-10.1.2021) rapporterades det sammanlagt 3538 nya fall, vilket är 430 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 64 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 72 fall per 100 000 invånare.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,7–0,9 (sannolikhetsintervallet 90 %).
Fortfarande tas det flera tester i Finland än i många andra länder, men antalet finländare som går och testar sig minskar varje vecka. Till exempel under veckorna 48 och 49 i november och december togs det över 130 000 tester jämfört med årets första vecka då det togs mindre än 70 000 tester. Det tas betydligt flera tester på veckosluten än på vardagarna.

Vid jul och nyår var det betydligt färre människor som gick och testade sig. På grund av detta ökade andelen positiva testresultat. Under vecka 1 utgjorde andelen positiva fall 2,5 procent. Att antalet tester har sjunkit kan betyda att det finns människor med symtom som inte går och testar sig. En del smittfall upptäcks således inte alls. 

Antalet patienter i behov av sjukhusvård sjunker

Fortfarande konstateras coronasmitta mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i arbetsför ålder. Andelen smittfall i de äldre åldersklasserna ökade i november, men tillsvidare verkar den här oroväckande utvecklingen ha stannat upp. 

Den 13 januari var antalet covid-19-patienter i behov av sjukhusvård sammanlagt 150, det vill säga lite lägre än föregående veckan. Inom avdelningsvården i primärvården fanns det 52 patienter, inom den specialiserade sjukvården 70 patienter och inom intensivvården 28 patienter. Det har rapporterats sammanlagt 610 dödsfall till följd av covid-19.

De fall där smittan kommit från utlandet och spridits vidare i Finland har ökat

De flesta smittfallen har spårats till hemlandet. I 11 procent av fallen har det varit fråga om smitta från utlandet, och dessa har i 3 procent av samtliga coronafall orsakat fortsatt smittspridning. Andelen har ökat jämfört med tidigare, vilket kan bero på att epidemiläget har försämrats i de länder som finländare reser till. I slutet av år 2020 ökade man provtagningen vid gränserna, och även detta kan förklara ökningen i antalet fall som är kopplade till resor. 

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i 59 procent av fallen. De flesta smittfall spåras fortfarande till en person som hör till samma hushåll som den smittade. Många smittfall spåras fortfarande också till arbetsplatser och privata sammankomster. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen