Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat handlingsplanen för bekämpningen av coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet
22.12.2020 15.24
Pressmeddelande 316/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat den handlingsplan som styr aktörerna inom social- och hälsovården i arbetet med att hejda coronavirusepidemin. För att effektivt kunna hindra smittspridning måste åtgärderna vara preventiva och tillräckligt omfattande.

Epidemins lägesbild delas fortsättningsvis in i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen. Med hjälp av dem bedöms i framtiden behovet och riktandet av rekommendationer och begränsningar.

Accelerationsfasens åtgärder kan vara motiverade redan på epidemins basnivå i det fall att det nationella läget eller närområdenas epidemiologiska läge försämras. När risken för samhällsspridning är hög är det motiverat att omedelbart ta i bruk alla de åtgärder som behövs. När åtgärderna genomförs är det dessutom viktigt att beakta det nationella epidemiläget och de eventuella konsekvenser det kan få för läget och behovet av åtgärder regionalt. 

Läget kräver att vi reagerar snabbt och preventivt

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är myndigheterna skyldiga att vidta de åtgärder som krävs enligt lagen för att uppnå lagens syfte. När epidemiläget försämras måste man reagera snabbt och preventivt genom att ta i bruk åtgärder som är effektiva och epidemiologiskt ändamålsenliga.  Epidemin kan hejdas genom tillräckligt omfattande åtgärder som vidtas regionalt och i rätt tid och genom effektiv testning och smittspårning. 

Vi strävar efter att fortsätta med regeringens hybridstrategi, som innebär att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt dem som tillhör riskgrupperna.

Handlingsplanen styr myndigheterna

Handlingsplanen styr myndigheterna som ansvarar för genomförandet av lagen om smittsamma sjukdomar vid den epidemiologiskt ändamålsenliga tillämpningen av rekommendationer och begränsningar.

Den senaste handlingsplanen gavs i september 2020 på basis av statsrådets principbeslut. Den uppdaterade handlingsplanen gäller januari-maj 2021 och ses över under våren om epidemiläget förutsätter det. 

Bilagor:

Ytterligare information:

Pasi Pohjola, direktör, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected]

Tillbaka till toppen