Pressmeddelanden

Förbättringar i invalidpensionerna

SHM
Pressmeddelande 13.8.2009 10.43

Informationskampanj uppmanar att tvätta händerna

SHM
Pressmeddelande 24.7.2009 7.46

Europas hälsoministrar diskuterar pandemiberedskapen

SHM
Pressmeddelande 6.7.2009 7.04

Utredningsperson utreder valfrihet inom dagvården

SHM
Pressmeddelande 26.6.2009 12.38