Hoppa till innehåll
Media

Penningautomatföreningen beviljar över 300 miljoner euro till organisationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2009 12.20
Pressmeddelande -

I år beviljar Penningautomatföreningen sammanlagt 302,5 miljoner euro till över 900 allmännyttiga organisationer och stiftelser som främjar hälsa och social välfärd. Med understöden vill man uppmuntra organisationerna att utveckla nya verksamhetsmodeller och förbättra sin aktionsberedskap.

Statsrådet fattade torsdagen den 29 januari beslut om fördelningen av Penningautomatföreningens avkastning. Statsrådet gjorde enbart tekniska förändringar i förslaget som Penningautomatföreningens styrelse gav i december.

Bidrag delades ut till 921 sökanden för 1 893 olika objekt. 65,2 miljoner euro går till allmänna bidrag, 126,2 miljoner till riktade verksamhetsunderstöd, 40,4 miljoner till investeringsstöd och 70,7 miljoner euro till projektunderstöd. Den totala summan var knappt 10 miljoner mindre än förra året.

Sammanlagt ansökte 1 440 organisationer och stiftelser om understöd till 3 272 objekt. Den sammanlagda summan för ansökningarna var 577,8 miljoner euro.

Statsrådet beslöt också att anvisa närmare 105 miljoner euro till krigsinvaliders rehabilitering och institutionsvård.

För mer information:
Överinspektör Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 73828

Information om enskilda projekt:
www.ray.fi
Penningautomatföreningen, tfn (09) 43701

Tillbaka till toppen