Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp söker sätt att förbättra tillgången till elev- och studerandevårdstjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 14.25
Pressmeddelande -

Undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar

Omsorgsminister Paula Risikko och undervisningsminister Sari Sarkomaa har tillsatt en arbetsgrupp, vars uppgift är att utarbeta förslag om de åtgärder som krävs för att förbättra tillgången till elev- och studerandevårdstjänster. Man bör definiera de ansvariga aktörerna och tidtabellen för åtgärderna.

Arbetsgruppens uppgift är att ge förslag om hur man säkerställer tillgången till elevvårdstjänster, hur man tillgodoser den enskilda elevens och studerandes rättigheter och hur man kan stödja läroanstalternas möjligheter att ordna elevvård enligt elevens och studerandes bästa. Ytterligare ger arbetsgruppen förslag om hur man kan förtydliga metoderna för tillgång till och överlämnande av information och behandling av personuppgifter inom elevvården samt utreda ställning, uppgifter och behörighet för den personal som är ansvarig för elevvårdstjänsterna.

Den nya arbetsgruppen inleder sitt arbete med att utreda hur de förslag har förverkligats som föreslogs i ett betänkande av den arbetsgrupp som tidigare arbetat med elevvårdsfrågorna. Förslagen är från år 2006. Den då avgående arbetsgruppen gav förslag om nio åtgärder för att utveckla elev- och studerandevården och för reformeringen av lagstiftningen angående den. Av arbetsgruppens förslag har en del förverkligats och en del är under beredning. En del av förslagen har inte ännu överförts till fortsatt behandling.

Som nytt ärende kommer den nu tillsatta arbetsgruppen att definiera vilken roll elev- och studerandevårdsgrupperna har vid främjandearbetet gällande skolans allmänna trygghet.

Som arbetsgruppens ordförande fungerar biträdande avdelningschef Olli Kerola från social- och hälsovårdsministeriet och som vice ordförande direktör Eeva-Riitta Pirhonen från undervisningsministeriet. I arbetsgruppen ingår förutom representanterna från social- och hälsovårdsförvaltningen, också representanter från undervisningsstyrelsen och kommunerna.

För ytterligare information:

Biträdande avdelningschef Olli Kerola social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 73959, 040 8280108

Undervisningsråd Elisa Virnes, undervisningsministeriet, tfn (09) 160 77307

Tillbaka till toppen