Hoppa till innehåll
Media

Rätt till personlig assistans för handikappade från och med den 1 september 2009

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 13.00
Pressmeddelande -

Gravt handikappade personers ställning förbättras märkbart nästa år då ändringen av handikappservicelagen träder i kraft den 1 september 2009. Med lagen tryggas gravt handikappade personers rätt till personlig assistans för dagliga sysslor i hemmet eller utanför hemmet. Regeringens föreslog torsdagen den 18 december att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

De gravt handikappade personer som nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp har rätt till personlig assistans. Om den sökande fyller kriterierna som finns i lagen kan kommunen inte förneka tjänsten genom att hänvisa till anslagen. Kommunen bör erbjuda personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier i den utsträckning det är nödvändigt. Till andra ändamål ska personlig assistans ordnas minst 10 timmar i månaden och från och med år 2011 minst 30 timmar i månaden.

Det finns olika alternativ för kommunerna att ordna servicen. Kommunen kan ersätta kostnaderna för avlönandet av en personlig assistent. Arrangemanget motsvarar det nuvarande systemet med personlig hjälpare, enligt vilket hjälparen står i ett anställningsförhållande till den person som får hjälp. Kommunen kan också ge den gravt handikappade en servicesedel för anskaffning av assistentservice. Enligt det tredje alternativet kan kommunen ordna servicen i form av köpta tjänster antingen inom ramen för den egna serviceproduktionen eller i avtalsbaserat samarbete med en annan kommun eller andra kommuner.

Servicen för en handikappad person bör planeras omsorgsfullt inom en rimlig tid. Enligt förslaget ska utredning av servicebehovet inledas senast den sjunde vardagen efter det att kontakt har tagits för erhållande av service. En serviceplan ska uppgöras utan obefogat dröjsmål och beslut om service och stöd ska fattas senast inom tre månader från det att ansökan har gjorts.

Kommunen bör också ordna tjänster för handikappade personer i första hand i enlighet med handikappservicelagen. Om dessa tjänster inte är tillräckliga eller passliga för klienten bör kommunerna även i fortsättningen ordna tjänster i enlighet med lagen om utvecklingsstörda.

Lagen om personlig assistans är en del av en mer omfattande reform med vilken handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda gradvis slås samman. Reformen finns inskriven i regeringsprogrammet.

För mer information:
jurist Jaana Huhta, tfn (09) 160 74132, 050 516 0669
regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn (09) 160 74360, 050 539 0650

Tillbaka till toppen