Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkemedelsverkets utrymmen ska inte stå tomma

Social- och hälsovårdsministeriet
15.1.2009 13.45
Pressmeddelande -

Det har förekommit uppgifter i offentligheten om att Läkemedelsverket kan bli tvunget att betala hyra för sina utrymmen i upp till tio års tid om man inte lyckas häva hyresavtalet i förtid.

Det är möjligt att använda Läkemedelsverkets utrymmen för annat ändamål. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och staten har ämbetsverk vars hyresavtal upphör under den här tiden i huvudstadsregionen. Enskilda ämbetsverk och hyresavtal är flera till antalet. Dessutom pågår många organisationsförändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltning.

Arbetsgruppen som har utrett användningen av laboratorieutrymmen inom förvaltningsområdet ger också sin utredning i mars. Ministeriet bedömer utrymmeslösningarna för hela förvaltningen som en helhet och på lång sikt.

Enligt Läkemedelsverkets nuvarande hyresavtal har hyresgästen rätt att överföra avtalet till en tredje part med ett skriftligt tillstånd av hyresvärden. Omorganiseringen av den nya centralen för läkemedelsområdet sker inte med ett slag utan stegvis under flera års tid. Det är alltså möjligt att ta Läkemedelsverkets nuvarande utrymmen i annat bruk gradvis eller hitta en utomstående användare.

I offentligheten har det också förekommit uppgifter om att social- och hälsovårdsministeriet inte skulle ha känt till Läkemedelsverkets hyresavtal och att man inte skulle ha tagit eventuella hyreskostnader i beaktande i regionaliseringsutredningen. Social- och hälsovårdsministeriet har känt till hyresavtalet och tagit hyreskostnaderna vid en eventuell regionalisering i beaktande i sin utvärdering.

För mer information:
avdelningschef Raimo Ikonen, tfn (09) 160 73194
avdelningschef Päivi Sillanaukke, tfn (09) 160 73313

Tillbaka till toppen