Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den nya läkemedelscentralen placeras i Kuopio

Social- och hälsovårdsministeriet
19.1.2009 14.10
Pressmeddelande -

Verksamheten vid den nya centralen för läkemedelsområdet inleds i Kuopio den 1 september 2009. Forsknings- och utvecklingsfunktionerna flyttas först till Kuopio. Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä fattade beslut om regionaliseringen i dag. Koordineringsgruppen för regionaliseringen gav redan i december sitt enhälliga understöd för att läkemedelscentralen ska placeras i Kuopio.

Personalens ställning tryggas med en femårig övergångsperiod. De sista funktionerna flyttas före den 31 augusti 2014 då hela verksamheten vid läkemedelscentralen senast ska fungera i Kuopio. Utredningspersonen som utredde regionaliseringen föreslog att övergångsperioden tar slut tidigast i slutet av år 2011.

Förberedelserna för att starta verksamheten i Kuopio inleds omedelbart. Förflyttningen av personalen och uppgifterna utförs stegvis så att kärnverksamheten tryggas under alla omständigheter. Det kommer att skickas en personlig förfrågan till de anställda om de är villiga att flytta till Kuopio.

Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid att verksamheten tryggas även under övergångsperioden. Läkemedelssäkerheten tryggas under alla omständigheter. Samtidigt som den nya centralen grundas kommer ministeriet att stärka expertisen inom läkemedelsbranschen genom att öka personalen inom branschen ännu under detta år.

I den nya centralen för läkemedelsområdet samlas läkemedelsbranschen som nu är splittrad och dessutom förstärks kompetensen. Den starka kompetensen i området gynnar Kuopio som placeringsort. Effekterna i regionen, de funktionella effekterna och tillgången till personal låg som grund för social- och hälsovårdsministeriets förslag till koordineringsgruppen för regionaliseringen.

Ministeriet fortsätter komplettera den befintliga planen för riskhantering tillsammans med Läkemedelsverket med anledning av att den nya centralen grundas och att överdirektören vid Läkemedelsverket byts ut.

Från och med den 16 februari 2009 utnämns social- och hälsovårdsministeriets biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen till tf generaldirektör för Läkemedelsverket. Social- och hälsovårdsministeriet flyttar beredningsansvaret för den nya läkemedelscentralen till biträdande avdelningschef Partanen från och med den 19 januari. Planen för riskhantering kompletteras under hennes ledning.

Möjligheten för personalorganisationerna, personalens representanter och personalen att delta i beredningen tryggas på alla nivåer. Omorganiseringen av läkemedelsförsörjningen sköts i enlighet med statsrådets principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar inklusive tillämpningsanvisningarna. De personalpolitiska åtgärderna inleds omedelbart i enlighet med principbeslutet.

Vid social- och hälsovårdsministeriet fortsätter arbetet med att grunda den nya centralen för läkemedelsområdet och omorganiseringen av läkemedelsförsörjningen. Styrningsgruppen för projektet leder förändringsprocessen, drar upp riktlinjer för den nya centralens strategi, ledningssystem och de uppgifter som förflyttas. Styrningsgruppen ser till att personalen får tillräcklig information om projektet. Projektgruppen, som lyder under styrningsgruppen, styr och koordinerar reformen och har bland annat hand om beredningen av strategin, organisationen och ledningssystemet. Dessutom arbetar en konsult med projektet.

För mer information:
statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099, 050 583 9912
minister Hyssäläs sekreterare Tiina-Sahlberg Kelly, tfn (09) 160 73753
avdelningschef Päivi Sillanaukee, tfn (09) 160 73313, 040 532 8249
biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 559 9169

Tillbaka till toppen