Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den obligatoriska lagringen av läkemedel förnyas

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2008 12.00
Pressmeddelande -

Statsrådet gav tisdagen den 30 december en förordning om obligatorisk lagring av läkemedel. Förordningen kompletterar lagen om obligatorisk lagring av läkemedel som stadfästes den 19 december och som träder i kraft den 1 januari 2009.

Storleken på lagret bestäms på basis av hur betydelsefulla läkemedlen är. Av de viktigaste preparaten, antibiotika och infusionsvätskor, är läkemedelsfabriker och importörer skyldiga att ha ett lager som motsvarar minst 10 månaders förbrukning. Storleken på de övriga läkemedelslagren ska motsvara minst 6 eller 3 månaders förbrukning. Storleken på lagren vid verksamhetsenheterna inom hälsovården är lite mindre: de bör motsvara 6 eller 3 månaders eller 2 veckors förbrukning.

De läkemedel som omfattas av den obligatoriska lagringen fastställs med denna förordning. Förteckningen över läkemedel har förnyats märkbart jämfört med den tidigare förteckningen. Lagringsskyldigheten av helt och hållet nya läkemedel inleds först i början av år 2010. Förteckningen uppdaterades senast år 1997 men i fortsättningen kommer förteckningen att granskas med två års mellanrum.

För mer information: regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800

Tillbaka till toppen