Pressmeddelanden

Tillnyktringsstationer för berusade behövs i alla landskap

IM SHM SRK
Pressmeddelande 17.5.2017 10.16

Stöd till föräldrar hjälper familjen framåt

SHM UKM
Pressmeddelande 15.5.2017 14.27

Ändringar i studerandes boendestöd i fråga om Åland

SHM
Pressmeddelande 11.5.2017 13.24

En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig

SHM
Pressmeddelande 9.5.2017 15.21

Europeisk hedersbetygelse till finländska organisationer

SHM
Pressmeddelande 26.4.2017 12.31