Pressmeddelanden

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden blir mindre

SHM
Pressmeddelande 27.10.2011 10.48

Tapentadol klassificeras som narkotika

SHM
Pressmeddelande 27.10.2011 10.44

Förbudet mot att ha tobaksprodukter synliga preciseras

SHM
Pressmeddelande 27.10.2011 10.41

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2012

SHM
Pressmeddelande 26.10.2011 13.52

Kompetenskraven för dykare som utför byggarbeten ändras

SHM
Pressmeddelande 20.10.2011 10.47

Höjning i arbetslöshetsförsäkringspremierna föreslås

SHM
Pressmeddelande 13.10.2011 10.45

Utkomststödet föreslås höjas

SHM
Pressmeddelande 5.10.2011 10.11