Pressmeddelanden

Beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar
SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.57
Förslaget om ändring av alkohollagen återtas
SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.51
Förebyggande företagshälsovård blir effektivare
SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09
Försöket med hemvård fortsätts nästkommande år
SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09
Starkare egenkontroll av privata socialserviceproducenter
SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.08
Pensionsanstalternas solvensreglering förnyas
SHM
Pressmeddelande 25.11.2010 11.53
Livslängdskoefficienten fastställd för år 2011
SHM
Pressmeddelande 24.11.2010 11.32