Hoppa till innehåll
Media

Minister Mattila: Ett försök med basinkomst skapar ett nytt slags samhälleligt skyddsnät

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2016 13.30 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 10.43
Pressmeddelande 236/2016

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila tackar forskargruppen för den slutrapport om försök med basinkomst som överlämnades i dag.

- Vårt system för den sociala tryggheten motsvarar inte längre till alla delar dagens krav. Atypiska anställningar ökar och det finns ett allt större utbud av projektjobb och deltidsarbete. Basinkomst är en lösning på detta problem, hur en arbetslös smidigare kan ta emot arbete, säger Mattila.

- Arbetsgivarna rapporterar att i nästan hälften av fallen är det svårt att få tag i en arbetstagare för nya arbetsuppgifter. Arbetslösa å sin sida berättar att svårigheten med att ta emot en kortvarig arbetsuppgift eller deltidsarbete är den så kallade byråkrati- och inkomstfällan. Även den minsta extrainkomsten antingen minskar en förmån betydligt eller avbryter betalningen av förmånen helt och hållet. Nog måste man kunna hitta lösningar på detta, sade minister Mattila i sitt tal vid offentliggörandet av slutrapporten inom utredningsprojektet om ett försök med basinkomst.

Utgående från den lägesrapport om utredningsarbetet som överlämnades under våren bereddes den s.k. första fasen av försöket med basinkomst, som inleds vid ingången av nästa år. Det primära målet med försöket som inleds i januari är att testa om basinkomst främjar sysselsättningen då ett skattefritt basinkomstbelopp på 560 € används som incitament. I forskargruppens slutrapport utarbetas alternativ för en fortsättning av försöken. Även om den inte presenterar en enda modell för basinkomst som lämpar sig för Finland innehåller den rekommendationer och åtgärdsalternativ på hur man kan fortsätta med försöket med basinkomst.

- I det försök med basinkomst som inleds vid ingången av nästa år förlorar ingen någonting. Personerna kan även i fortsättningen ansöka om till exempel barnförhöjningar som de är berättigade till, påminde minister Pirkko Mattila.

- Regeringen kommer att behandla resultaten av utredningen och följer inledandet av försöket och dess resultat. Riktlinjer om en fortsättning av försöket kommer att dras upp utifrån dessa, men någon exakt tidtabell finns inte ännu, säger minister Mattila.

Bakgrund

En central åtgärd i regeringens spetsprojekt ”Kundorienterad service” är ett försök med basinkomst. Målet med försöket är att utreda om en basinkomst kan minska fattigdom och marginalisering, minska byråkrati i samband med sociala förmåner och beskattning samt sporra till arbetande på ett sätt som är hållbart för den offentliga ekonomin.

Ytterligare upplysningar:

Niina Perälä, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, tfn 02951 63107

Rapportens innehåll:

Olli Kangas, direktör för samhällsrelationer, professor, FPA, tfn 0400 261158, [email protected]

Timo A. Tanninen, finansråd, SHM, tfn 0295 163 572, [email protected]

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

Tillbaka till toppen