Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

Social- och hälsovårdsministeriet
21.12.2016 15.17
Pressmeddelande 242/2016

Regeln för uträkning av sjukdagpenning ändras. Efter ändringen ska sjukdagpenningen fastställas enligt 70 procent upp till den gällande årsarbetsinkomstgräns på 30 000 euro som justeras med en lönekoefficient och enligt 20 procent när det gäller den del som överskrider gränsen. Det innebär i praktiken att den del av årsarbetsinkomsten som överstiger 30 000 euro kommer att ge mindre dagpenning än för närvarande. Ändringen gäller också rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringspenningen för unga höjs till samma nivå som garantipensionen

Minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för sådana som deltar i yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten höjs till samma nivå som garantipensionen. Denna ändring främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra och tryggar genomförandet av rehabilitering.
Minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för yrkesinriktad rehabilitering ska justeras med folkpensionsindexet i stället för med arbetspensionsindexet. Ändringen gäller även rehabiliteringspenningar som redan betalas ut till minimibelopp.
Med stöd av Folkpensionsanstaltens beslut om yrkesinriktad rehabilitering är det möjligt att bevilja rehabiliteringspenning också för allmänbildande grundutbildning. Dessutom föreskrivs en skyldighet för Folkpensionsanstalten att i samband med ansökningar om rehabiliteringspenning för unga utreda den sökandes rätt till sådan ersättning för kostnader för studiematerial och resor som beviljas som yrkesinriktad rehabilitering.

Sjukvårdsersättning kan fortsatt betalas för privat hälso- och sjukvård som ges i offentliga lokaler

Den temporära lagändring enligt vilken det kan betalas sjukvårdsersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänsterna tillhandahålls i offentliga lokaler, fortsätts fram till utgången av år 2018.
I den temporära lagändringen ingår också ett förslag enligt vilket ett aktiebolag som ägs helt av en kommun eller samkommun kan betraktas som en privat tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, om bolagiseringen har genomförts för att uppfylla den bolagiseringsskyldighet som det föreskrivs om i kommunallagen.


Republikens president stadfäste lagarna den 21 december. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 193, [email protected]

Tillbaka till toppen