Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mer prövningsrätt för kommunerna i ordnandet av äldreomsorgen

Social- och hälsovårdsministeriet
21.12.2016 15.15
Pressmeddelande 244/2016

Kommunerna kan i fortsättningen mer självständigt pröva vilken expertis de ska skaffa och använda för att ordna högkvalitativa tjänster för den äldre befolkningen och för äldre personer. Från ingången av år 2017 slopas i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (s.k. äldreomsorgslagen) förteckningen över fackområden inom vilka kommunen ska ha tillgång till expertis.

Samtidigt upphävs äldreomsorgslagens bestämmelse om ansvariga arbetstagare. I fortsättningen ska en egen kontaktperson för äldre personer utses i enlighet med socialvårdslagens bestämmelser. Behörighetsvillkoren för egna kontaktpersoner enligt socialvårdslagen ändras så att de bättre svarar mot behovet i fråga om den samlade servicen både för äldre personer och för andra klientgrupper. Den egna kontaktpersonen kan vara en yrkesutbildad person inom socialvården eller, om det är motiverat med hänsyn till klientens samlade service, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Om klienten är ett barn eller någon annan person som behöver särskilt stöd, ska den egna kontaktpersonen eller den arbetstagare som utför klientarbete tillsammans med den egna kontaktpersonen också i fortsättningen vara socialarbetare.

Republikens president stadfäste lagarna onsdagen den 21 december 2016. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Maria Porko, jurist, tfn 0295 163 417

Tillbaka till toppen