Hoppa till innehåll
Media

Alkoholkonsumtionen i de nordiska länderna har sjunkit mest i Danmark och Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 13.00
Pressmeddelande 248, SHM och THL informerar

Den alkoholkonsumtion som baserar sig på försäljning har i de nordiska länderna sjunkit mest i Danmark och Finland. Det är ändå fortfarande i dessa länder som alkoholkonsumtionen är störst. År 2014 konsumerades i Danmark 9,5 liter alkohol per invånare över 15 års ålder. Motsvarande siffra i Finland var 8,8 liter och på Grönland 8,6 liter.

Sedan 2010 har den försäljningsbaserade alkoholkonsumtionen sjunkit i de nordiska länderna med nio procent. Mest har konsumtionen sjunkit på Grönland (-17 %), i Danmark (-16 %) och i Finland (-9 %).

Länder med hög alkoholkonsumtion har också flest alkoholrelaterade vårdperioder på sjukhus, till exempel på grund av leversjukdomar. Flest dödsfall orsakar alkohol på Grönland och Färöarna samt i Finland.

Cancerdödligheten hos män är lägst i Finland och Sverige och hos kvinnor i Finland och på Färöarna. Dödligheten på grund av hjärt- och kärlsjukdomar är näst högst för både män och kvinnor i Finland, efter Grönland. Antalet självmord efter 1990 har minskat mest i Finland.

Antalet män som dör i olyckor är högst i Finland. För kvinnors del har Åland, det övriga Finland och Norge de högsta siffrorna. Flest trafikolyckor sker på Åland och Färöarna.

Den dagliga rökningen har minskat i hela Norden

Av både kvinnor och män röker 12 procent av svenskarna, 13 procent av norrmännen och 14 procent av islänningarna varje dag. I Finland röker män (17 %) mer än kvinnor (14 %), medan kvinnor röker mer än män i Danmark (16 respektive 17 %) och på Färöarna (20 respektive 24 %).

Snus används regelbundet av 20 procent av svenska män, 15 procent av norska män, 7 procent av isländska män, 6 procent av finska män och under en procent av danska män.  Andelen kvinnor är 3–4 procent på Island, i Sverige och Norge, men klart under en procent i Finland och Danmark.

Danmark och Grönland har flest antal nya fall av lungcancer medan finska kvinnor har minst lungcancer av alla nordbor.

Andelen personer med fetma (med ett viktindex på 30 eller högre) är störst på Grönland: 26 procent av män och 29 procent av kvinnor på Grönland lider av fetma. Fetma förekommer mer i Finland och på Island (15–17 %) än i Norge, Sverige och Danmark (12–14 %).
Den nordiska medicinalstatistiska kommittén Nomesko publicerar årligen rapporten Health Statistics for the Nordic Countries, där man samlat den nyaste statistiken om hälsa och hälsovårdstjänster i de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena (Åland, Färöarna och Grönland). Nomesko finansieras av Nordiska ministerrådet.


Källa
Nomesko: Health Statistics for the Nordic Countries 2016

Ytterligare information

Forskningsprofessor Mika Gissler, THL, Finlands representant i årsbokens redaktion, tfn 029 524 7279, [email protected]
Finansråd Timo A. Tanninen, SHM, tfn 0295 163 572, [email protected]

Tillbaka till toppen