Hoppa till innehåll
Media

Tjänster med låg tröskel förebygger våld i nära relationer och våld mot kvinnor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2016 10.52
Pressmeddelande 237/2016

Lättillgängliga tjänster med låg tröskel kan förebygga våld i nära relationer och bryta våldsspiralen så tidigt som möjligt. Tjänsterna måste finnas tillgängliga för alla utan undantag samt vara avgiftsfria, tillgängliga dygnet runt och möjliga att kontakta anonymt. Den nya telefontjänsten Nollinjen, som är avsedd för personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer och våld mot kvinnor, öppnades den 19 december.

Nollinjen är en hjälptelefon som man kan kontakta anonymt; man behöver inte uppge sitt eget namn och den som tar emot samtalet ser inte från vilket nummer samtalet kommer. Samtalet syns inte heller på telefonräkningen. Nollinjen betjänar på finska, svenska och engelska. Telefonnumret till Nollinjen är 080 005 005.

Sekretess är en väsentlig del av lågtröskeltjänsterna. De som tar emot samtalen till Nollinjen är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som har erfarenhet av att stödja och hjälpa per-soner som har blivit utsatta för våld. De har också tystnadsplikt.

”Med Nollinjen identifieras våld mot kvinnor som en särskild form av våld. Den hjälp som telefontjänsten erbjuder är dock inte begränsad enligt kön, utan även män som blivit utsatta för våld i nära relationer eller lever under hot om det kan ringa till Nollinjen”, påminner familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

De som tar emot samtalen till Nollinjen kan vid behov vägleda offret vidare till annan hjälp, t.ex. ett skyddshem. Skyddshemmen hör också till de lågtröskeltjänster som är avsedda för de som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Skyddshemmen finansieras av staten, och vistelsen där är avgiftsfri för klienterna. Regeringen har kommit överens om att finansieringen till skyddshemmen ska utökas med 2 miljoner euro årligen under åren 2017–2019. I statsbudgeten för 2016 anvisades 11,3 miljoner euro för skyddshemstjänster. År 2019 kommer motsvarande summa att vara 17,3 miljoner euro.
 
Finland har förbundit sig till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den s.k. Istanbulkonventionen. Konventionen förutsätter att konkreta åtgärder vidtas för att förebygga problemen i fråga. Utöver Nollinjen kommer en kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet att inleda sin verksamhet vid årsskiftet. Inrättandet av kommissionen hör till förpliktelserna enligt konventionen. Kommissionen har till uppgift att samordna bekämpningen av våld mot kvinnor samt våld i hemmet och nära relationer. Avsikten är att det ska bli lättare att prata om våldet och att man därmed ska kunna ingripa i det i ett så tidigt skede som möjligt.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]

• Nollinjen
• Våld i nära relationer och inom familjen
 

Tillbaka till toppen