Hoppa till innehåll
Media

RAY:s understödsverksamhet övergår till social- och hälsovårdsministeriet från ingången av 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 12.48 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 12.48
Pressmeddelande 249

Penningautomatföreningens (RAY) understödsverksamhet övergår till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som inrättas i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Understödscentralen inleder sin verksamhet vid ingången av 2017.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral bereder understödsförslaget samt övervakar, följer upp och betalar understöden. I fortsättningen ska alltså social- och hälsoorganisationer ansöka om understöd från understödscentralen, som behandlar ansökningarna och lägger fram ett understödsförslag för social- och hälsovårdsministeriet.

Det nya penningspelbolaget

Att Social- och hälsoorganisationernas understödscentral inrättas i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet har samband med det nya penningspelbolag som bildas. Veikkaus, Penningautomatföreningen och Fintoto går samman till ett nytt penningspelbolag vid ingången av 2017. Det nya bolaget heter Veikkaus Ab.

I samband med att Penningautomatföreningens verksamhet upphör övertar Social- och hälsoorganisationernas understödscentral ansvaret för behandlingen av understöd till social- och hälsoorganisationer.

Information om understödscentralen och dess verksamhet finns på centralens webbplats www.stea.fi. Webbsidorna lanseras kring årsskiftet. Penningautomatföreningens understödssidor stängs den 31 december 2016.

Delegationen för understödsärenden och bedömnings- och understödssektionen

I början av 2017 tillsätter social- och hälsovårdsministeriet den delegation för understödsärenden som verkar i anslutning till ministeriet samt en bedömnings- och understödssektion. Delegationen för understödsärenden har till uppgift att lämna utlåtanden till ministeriet om de allmänna riktlinjerna för understödsverksamheten samt om hur riktlinjerna för understöden har genomförts. Delegationen tillsätts av statsrådet. I delegationen ingår personer som social- och hälsoorganisationerna har föreslagit.

Bedömnings- och understödssektionen tar ställning till understödsförslagen. Sektionen kan också göra bedömningar av den verksamhet som bedrivs av organisationer som avses få understöd. Sektionens medlemmar får inte stå i anställningsförhållande till organisationer eller ha andra bindningar till dem som ansöker om understöd. Statsrådet utser sektionen efter att ha hört social- och hälsoorganisationer.

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 517
Sisko Seppä, direktör för understödsverksamheten, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, tfn 09 4370 2505

Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer (ministeriets pressmeddelande 15.9.2016)

Det största – och sista – understödsförslaget i RAY:s historia har publicerats (RAY:s pressmeddelande 14.12.2016)

Nu fastställt genom lag att det nya penningspelsbolaget inleder verksamheten 1.1.2017 (Inrikesministeriet’s pressmeddelande 21.12.2016)

Tillbaka till toppen