Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Internationell utvärdering: Att ge landskapen organiseringsansvaret för social- och hälsotjänsterna är en bra lösning

Social- och hälsovårdsministeriet
16.12.2016 14.10
Pressmeddelande

Finland har ett bra social- och hälsovårdssystem, men det är möjligt och behövligt att förbättra och utveckla det. Kommunerna är för små och olika för att kunna ordna jämlika social- och hälsotjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Att överföra organiseringsansvaret för social- och hälsotjänsterna till landskapen i enlighet med vad som planerats i social- och hälsovårdsreformen är en bra lösning. Integrering av social- och hälsotjänsterna gör att kostnadskontrollen, klientorienteringen och kvaliteten blir bättre.

Den bedömningen gör en internationell utvärderingspanel av Finlands social- och hälsovårdssystem och social- och hälsovårdsreform. Våren 2016 bad social- och hälsovårdsministeriet en europeisk välkänd utvärderare (European Observatory on Health Systems and Policies) att ordna en förhandsutvärdering av Finlands social- och hälsovårdsreform. I utvärderingspanelen ingick experter från Världshälsoorganisationen, OECD och europeiska universitet.

Enligt utvärderingspanelen är de grundläggande lösningarna i social- och hälsovårdsreformen fungerande. Avgörande är dock hur reformen genomförs. Kunnande och resurser bör riktas till landskapens organiseringskunnande och strategiska ordnande av tjänster samt till upphandlingsfunktionen och informationssystemen. Genomförandet av reformen förutsätter att informationssystem och indikatorer utvecklas. I fråga om IKT-lösningar, ordnande av vissa tjänster samt utvärdering behövs stark statlig styrning.

En väl planerad och genomförd valfrihet kan förbättra incitamenten och kvaliteten. Enligt utvärderingspanelen är det klokt att utvidga valfriheten i etapper. Att utveckla en modell för ersättning till producenterna av de tjänster som omfattas av valfriheten och att styra producenterna är en svår uppgift, så det är bra att utveckla lösningarna allteftersom man får mer erfarenhet. Valfriheten förutsätter att de som ska använda sig av tjänsterna får bra jämförelseuppgifter.

Utvärderingspanelen anser att producenterna måste ges tillräckligt mycket självständig beslutanderätt för att utveckla sin verksamhet och sina tjänster. Det är viktigt att värna om konkurrensneutraliteten och att undvika att aktörer på olika sätt endast plockar russinen ur kakan. Utvärderingspanelen påminner också om att Finland har ett starkt och framgångsrikt folkhälsoarbete, som man inte får låta gå förlorat i samband med reformen.

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, understatssekreterare, tfn 0295 163 012

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382

Taina Mäntyranta, medicinalråd, tfn. 02951 63692

Bilagor

International expert panel pre- review of health and social care reform in Finland (Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health 2016:66)

European Observatory on Health Systems and Policies

Video: Hurudana rekommendationer gav den internationella utvärderingspanelen angående social- och hälsovårds- och landskapsreformen? (YouTube) (på finska)

Tillbaka till toppen