Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor

Social- och hälsovårdsministeriet
21.12.2016 15.16 | Publicerad på svenska 9.1.2017 kl. 10.27
Pressmeddelande 243/2016

Regeringen föreslår ändringar för att avveckla de bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som begränsar placering.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lagar om detta till riksdagen den 21 december.  Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2017.

I den gällande lagen om pensionsstiftelser och den gällande lagen om försäkringskassor föreskrivs det att pensionsstiftelser och försäkringskassor som bedriver frivillig tilläggspensionsförsäkringsverksamhet får i de flesta investeringskategorier investera högst 10 procent av täckningstillgångarna i en annan OECD-medlemsstat utanför EES-området. Detta kan inte längre betraktas som en nödvändig eller motiverad begränsning i och med att investeringsmarknaden och ekonomin internationaliseras. Enligt propositionen ska investeringar kunna göras på lika villkor i EES- och OECD-stater. Syftet är att reglerna i övrigt ska anpassas till kraven i OECD:s normer för kapitalrörelser.

Det bedöms att Finland i och med förslagen inte ska behöva lägga till reservationer och förklaringar i OECD:s normer för kapitalrörelser när det gäller pensionsstiftelser och försäkringskassor som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet.

Ytterligare upplysningar:

Juha Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163594, [email protected]

Tillbaka till toppen