Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkare får större ansvar än tidigare för kostnaderna för läkemedelsbehandling

Social- och hälsovårdsministeriet
23.12.2016 12.03 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 10.48
Pressmeddelande 252/2016

Från ingången av år 2017 träder lag- och förordningsändringar i kraft som främjar säkerheten vid medicinering och håller tillbaka ökningen av läkemedelskostnaderna. Läkare har i fortsättningen större ansvar än tidigare att sörja för att den medicinering som han eller hon har förskrivit är nödvändig och för kostnaderna för läkemedelsbehandlingen. Valet av läkemedel ska basera sig på forskningsbevis som bestyrker effekt och säkerhet eller på allmänt godkänd vårdpraxis.

Läkare ska i regel redan nu anteckna läkemedlets användningsändamål på receptet av säkerhetsskäl. I fråga om epilepsiläkemedel av ATC-klass N03 ska i fortsättningen läkemedlets användningsändamål och/eller ett förbud mot utbyte av läkemedlet alltid antecknas på receptet för att ett läkemedel som är avsett för behandling av epilepsi inte ska bytas ut på apoteket. Användningsändamålet ska antecknas när ett sådant läkemedel förskrivs för annat användningsändamål än behandling av epilepsi. Från ingången av 2017 omfattas dessa läkemedel av läkemedelsutbyte, om de förskrivs för annat ändamål än behandling av epilepsi.

Det primära sättet att förskriva läkemedel är att fastställa den totalmängd av läkemedlet som behövs för behandlingen och anteckna detta på receptet som antal förpackningar eller totalmängd. Läkaren har dock i fortsättningen möjlighet att förskriva läkemedlet även för hela behandlingstiden. Medicinering som är avsedd för långvarig behandling ska i regel inledas med en liten förpackning. Detta genomförs särskilt genom att expedieringen sker i intervaller

Om det för ett biologiskt läkemedel finns biosimilarer tillgängliga, ska läkemedelsförskrivaren i första hand av dessa jämförbara och alternativa läkemedelspreparat välja det som har det förmånligaste priset. Om en läkare förfar på något annat sätt, måste han eller hon motivera valet medicinskt och dessutom anteckna motiveringen i journalhandlingarna.
Från ingången av 2017 ska i princip samtliga recept göras upp i elektronisk form. På grund av en teknisk störning eller brådskande läkemedelsbehandling kan ett recept även utfärdas skriftligt eller förskrivas genom telefonrecept. I framtiden gäller ett recept i regel två år från den dag receptet förskrivits eller förnyats.

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, jurist, tfn 029 516 3575

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn. 029 516 3382

Tillbaka till toppen