Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Universitet får utbildningsersättning för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

Social- och hälsovårdsministeriet
21.12.2016 15.14
Pressmeddelande 245/2016

Från ingången av år 2017 ska den utbildningsersättning som betalas för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning också betalas till universitet. Tidigare har utbildningsersättning av statsmedel betalats endast till kommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt.

Social- och hälsovårdsministeriet har sedan ingången av februari 2015 haft ansvaret för den administrativa styrningen av specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen. Universiteten har en lagstadgad skyldighet att ordna utbildningen, och social- och hälsovårdsministeriet ska anvisa finansiering för den.

De universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning ska i fortsättningen betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av utbildningen. Ersättningen ska basera sig på antalet läkare och tandläkare som genomfört utbildningen och på den ersättning som bestämts för utbildningen i fråga. I och med ändringen får universiteten bättre möjligheter att utveckla och samordna specialiseringsutbildningens innehåll och kvalitet.

Social- och hälsovårdsministeriet sköter beredningen av den förordning som utfärdas varje år och där ersättningarnas storlek för året i fråga bestäms. Ministeriet utfärdar också ett beslut i enlighet med förordningen. Regionförvaltningsverken sköter betalningen av utbildningsersättningen. Regionförvaltningsverken betalar i fortsättningen ut utbildningsersättning även till universiteten på samma sätt som de i nuläget betalar ut ersättning till universitetssjukhusen.

Republikens president stadfäste lagen onsdagen den 21 december 2016. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384

Tillbaka till toppen