Pressmeddelanden

Serviceplaner måste uppgöras för gårdar
SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.10
Deltagande i frivillig räddningsverksamhet främjas
SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.06
Mot framtidens jämställdhetspolitik
SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 14.11
Beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar
SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.57
Förslaget om ändring av alkohollagen återtas
SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.51
Förebyggande företagshälsovård blir effektivare
SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09
Försöket med hemvård fortsätts nästkommande år
SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09
Starkare egenkontroll av privata socialserviceproducenter
SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.08