Pressmeddelanden

Lagstiftningen om asbestrivningsarbete förtydligas

SHM
Pressmeddelande 21.5.2015 13.28

Förnyelser av säkerhetsmärkningen på arbetsplatser

SHM
Pressmeddelande 21.5.2015 13.27

Kompetenskrav för skyddshemspersonal

SHM
Pressmeddelande 13.5.2015 12.38

Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 2016

SHM
Pressmeddelande 23.4.2015 13.50