Pressmeddelanden

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2012

SHM
Pressmeddelande 23.11.2011 11.34

Försöket med förebyggande tandvård fortsätter

SHM
Pressmeddelande 17.11.2011 11.43

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden blir mindre

SHM
Pressmeddelande 27.10.2011 10.48

Tapentadol klassificeras som narkotika

SHM
Pressmeddelande 27.10.2011 10.44

Förbudet mot att ha tobaksprodukter synliga preciseras

SHM
Pressmeddelande 27.10.2011 10.41

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2012

SHM
Pressmeddelande 26.10.2011 13.52

Kompetenskraven för dykare som utför byggarbeten ändras

SHM
Pressmeddelande 20.10.2011 10.47