Hoppa till innehåll
Media

Storleken på avdraget i dagpenningsförmånerna 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.43
Pressmeddelande 261

Från den inkomst som ligger till grund för dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen och för inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa dras det av 4,64 % år 2017. Ett motsvarande avdrag görs i den dagpenning och den rehabiliteringspenning som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

De bestämmelser i sjukförsäkringslagen, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som gäller beräkningen av detta s.k. procentavdrag ändras vid ingången av 2017. Republikens president stadfäste lagarna den 29 december. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Procentavdragets belopp beräknas utifrån arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. De lagändringar som nu träder i kraft gör att de höjningar av löntagarpremierna och arbetstagaravgifterna som följer av konkurrenskraftsavtalet inte inverkar på dagpenningsförmånerna.

Storleken på de premier och avgifter som beaktas i beräkningen är 2017 i fråga om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 6,15 %, sjukförsäkringens dagpenningspremie 1,58 % och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 1,6 % av lönen. Procentavdraget är 60 % av det sammanlagda beloppet av premierna och avgiften i fråga, minskat med den höjning på 1,59 procentenheter som det avtalats om i konkurrenskraftsavtalet.

Ytterligare information

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163 125, [email protected]

Tillbaka till toppen