Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i tobakslagen gäller rökfria tobaksprodukter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.46
Pressmeddelande 254/2016

Tobakslagen ändras i fråga om rökfria tobaksprodukter. Förbuden mot försäljning och införsel av rökfria tobaksprodukter avgränsas till att gälla tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen i enlighet med ett beslut från Europeiska kommissionen. Inga särskilda begränsningar gäller för eventuella andra rökfria tobaksprodukter.

Regleringen av det riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen ska också förenklas så att det i tobakslagen inte längre föreskrivs om dess obligatoriska innehåll. Detta motsvarar en nyligen föreslagen ändring i hälsoskyddslagen. I tobakslagen görs också vissa andra ändringar, som huvudsakligen är tekniska till sin karaktär.

Mer information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163550, [email protected]

Tillbaka till toppen