Hoppa till innehåll
Media

Ett sammandrag av utlåtandena om totalreformen av alkohollagen blir klart under februari

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2017 11.31
Pressmeddelande 9/2017

Social- och hälsovårdsministeriet begärde utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den till och med den 16 januari 2017. Inom utsatt tid har över 80 utlåtanden lämnats in. Ett sammandrag av utlåtandena blir klart under februari. Därefter kan regeringens proposition om alkohollagen överlämnas till riksdagen ännu under vårsessionen 2017. Ikraftträdandet av lagen avgörs under riksdagsbehandlingen.

Utifrån de uppgifter och bedömningar som fås in under remissbehandlingen kommer social- och hälsovårdsministeriet att precisera i synnerhet reformens ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för hälsan. Även rådet för bedömning av lagstiftningen har redan bett om att få lagutkastet för bedömning.

Samtidigt med remissbehandlingen pågår det s.k. anmälningsförfarandet för alkohollagen, där Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna bedömer huruvida den föreslagna lagstiftningen är förenlig med EU-rätten. Social- och hälsovårdsministeriets bedömning är att kommentarer fås av kommissionen och medlemsländerna i början av mars. Alkohollagen får inte antas i Finland förrän detta anmälningsförfarande har avslutats.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340, [email protected]
Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 02951 63341, [email protected]

Tillbaka till toppen