Hoppa till innehåll
Media

En grupp ska utvärdera riskerna med och skadeverkningarna av penningspel

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2017 8.05
Pressmeddelande 264

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en oberoende grupp som ska utvärdera skadeverkningarna av de spel som det nya penningspelsbolaget tillhandahåller.

Det nya penningspelsbolaget inledde sin verksamhet vid ingången av 2017, när Penningautomatföreningen, Veikkaus Ab och Fintoto gick samman till ett enda bolag. Det nya bolaget heter Veikkaus.

Utvärderingsgruppen ska mäta riskerna för skadeverkningar av spelen, följa utvecklingen när det gäller skadeverkningar och lämna inrikesministeriet utlåtanden om godkännande av spel för försäljning samt om förbud mot eller godkännande av marknadsföring av spel. Tidigare har myndigheterna saknat metoder för att utvärdera riskerna med spelen.

I fortsättningen får myndigheterna uppgifter om spelens skadeverkningar

Hittills har penningspelsbolagen fått lansera sina spel på marknaden på så sätt att de i hög grad själva har bedömt riskerna med och skadeverkningarna av spelen. Regeringen anser emellertid att myndigheterna dessutom ska bedöma konsekvenserna av spelen med hjälp av ett lämpligt utvärderingssystem. Det räcker således inte bara med penningspelsbolagets egen bedömning.

Därför har regeringen i samband med reformen av lotterilagen slagit fast att det nya penningspelsbolaget ska lämna myndigheterna behövliga uppgifter om spelkonsumtion och skadeverkningar och att social- och hälsovårdsministeriet till följd av detta ska tillsätta en utvärderingsgrupp.

Reformen av lotterilagen trädde i kraft i slutet av 2016.

Utvärderingsgruppens medlemmar

Generalsekreterare för utvärderingsgruppen är Antti Murto, sakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet, och ordförande är professor emeritus Pekka Sulkunen vid Helsingfors universitet. Övriga medlemmar är Anne Salonen (Institutet för hälsa och välfärd), Tapio Jaakkola (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf), Olli Sotamaa (Tammerfors universitet) och Kati Rantala (Helsingfors universitet).

Ytterligare information

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340

Antti Murto, sakkunnig, tfn 02951 63221 (borta 2–8.1.2017)

RAY:s understödsverksamhet övergår till social- och hälsovårdsministeriet från ingången av 2017 (ministeriets pressmeddelande 22.12.2016)

Nu fastställt genom lag att det nya penningspelsbolaget inleder verksamheten 1.1.2017 (inrikesministeriets pressmeddelande 21.12.2016)

Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer (ministeriets pressmeddelande 15.9.2016)

Tillbaka till toppen