Hoppa till innehåll
Media

Försöket med basinkomst genomförs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.44
Pressmeddelande 262

Den lag som möjliggör ett försök med basinkomst har antagits, och republikens president stadfäste lagen den 29 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Syftet med försöket med basinkomst, som ska genomföras åren 2017 och 2018, är att bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp av en basinkomst.

Det första skedet av försöket med basinkomst börjar vid ingången av nästa år. Basinkomstförsökets primära mål gäller främjande av sysselsättningen. Försöket har som mål att få ett svar på om basinkomst främjar sysselsättningen. Svaret baserar sig på en uppföljningsundersökning. Folkpensionsanstalten svarar för genomförandet av försöket.

Försöket med basinkomst är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. Försöket med basinkomst är också ett led i regeringens ambition om att införa en försökskultur.

Ytterligare information

Esko Salo, regeringsråd, tfn 0295 163 422, [email protected]
Liisa Siika-Aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

Tillbaka till toppen