Hoppa till innehåll
Media

OECD:s hälsoministermöte behandlar ländernas hälso- och sjukvårdssystem

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2017 12.37
Pressmeddelande 7

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila deltar i OECD:s hälsoministermöte och politiska forum på hög nivå 16–17 januari i Paris. Ministrarna kommer att diskutera hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet och en reform av dem. Temat har även ett nära samband med social- och hälsovårdsreformen. Minister Mattila kommer att hålla flera anföranden vid mötet.

Vid hälsoministermötet talar Mattila om integration av social- och hälsovårdstjänsterna i samband med social- och hälsovårdsreformen i Finland. Ministern berättar också om Finlands synpunkter på hur OECD:s hälsokommittés arbete bör utvecklas och reformen av rollerna för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i Finland.

Minister Mattila håller dessutom ett anförande vid hälsoministrarnas paneldiskussion som behandlar hälsovårdstjänsternas framtid.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD är en samarbetsorganisation som producerar information till stöd för det politiska beslutsfattandet i medlemsländerna. Organisationen är intresserad av att följa social- och hälsovårdsreformen i Finland och dess genomförande.

OECD:s intresse för frågor inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har vuxit under senare år. Granskningen har bland annat omfattat utveckling av hälso- och sjukvårdsutgifter, hälsovårdstjänsternas kvalitet, tillgång till dem och deras effektivitet, mentalvårdstjänster, hälsofrämjande, skador av missbruk och skillnader i hälsa.

Ytterligare information:

direktör för internationella ärenden Pasi Korhonen, tfn 02951 63649
finansråd Timo A. Tanninen, tfn 02951 63572

Tillbaka till toppen