Hoppa till innehåll
Media

Arbetarskyddsmyndigheternas rätt att få information utvidgas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.41
Pressmeddelande 259

Att utvidga rätten att få information är en åtgärd som bekämpar grå ekonomi samtidigt som den effektiviserar arbetarskyddsmyndighetens verksamhet och myndigheternas samarbete.

Genom en lagändring utvidgas arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag. Ändringar görs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

I fortsättningen får arbetarskyddsmyndigheterna sekretessbelagda uppgifter då de utför tillsyn över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs, över hur utomstående arbetskraft anlitas eller över att den så kallade beställaransvarslagen följs.

I de nämnda tillsynsuppgifterna utvidgas även arbetarskyddsmyndighetens rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Genom lagändringen får arbetarskyddsmyndigheterna dessutom möjlighet att sinsemellan utbyta sekretessbelagda uppgifter inom alla sina tillsynsuppgifter som arbetarskyddsmyndighet.

Det föreslås också att lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras. I och med lagändringen får arbetarskyddsmyndigheterna rätt att utnyttja sådana fullgöranderapporter som Enheten för grå ekonomi utarbetar.

Ändringar även i tillsynsobjektets rättigheter och inspektörens befogenheter

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete görs också en ändring som innebär att fler av de aktörer som övervakas av arbetarskyddsmyndigheten kommer att ha rätt att lämna en anmärkning, om nämnda lag inte har följts vid en arbetarskyddsinspektion. Tidigare fick endast en arbetsgivare, arbetstagare eller arbetarskyddsfullmäktig lämna en anmärkning.

Dessutom föreslås det att arbetarskyddsinspektören i fortsättningen ska kunna meddela en arbetsgivare en uppmaning, om arbetsgivaren har försummat sin skyldighet att ge en arbetstagare ett skriftligt intyg om permittering eller ett skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av anställningsförhållande.

Republikens president stadfäste lagarna den 29 december 2016. Ändringen av lagen om Enheten för grå ekonomi träder i kraft den 1 januari 2017. Både ändringen av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete och ändringen av lagen om pension för företagare träder i kraft den 1 maj 2017.

Ytterligare information

Leo Suomaa, avdelningschef (SHM), tfn 0295 163 449, [email protected]
Anne Vänskä, regeringssekreterare (SHM), tfn 0295 163 507, [email protected]

Tillbaka till toppen