Pressmeddelanden

Enhetliga kriterier för icke-brådskande vård

SHM
Pressmeddelande 16.11.2004 10.00

Arbetsgrupp för att göra upp ett likalönsprogram

SHM
Pressmeddelande 16.11.2004 7.15

Läkemedelsverket : Apoteksavgiften kunde slopas gradvis

SHM
Pressmeddelande 15.11.2004 9.00

Jämställdhetsbarometern 2004

SHM
Pressmeddelande 11.11.2004 10.45

Arbetslöshetsförsäkringspremierna stiger

SHM
Pressmeddelande 10.11.2004 11.58

Försöket med obrutna servicekedjor utvidgas

SHM
Pressmeddelande 8.11.2004 10.02

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 1.11.2004 8.00

Lagförslag om jämkad arbetslöshetsförmån

SHM
Pressmeddelande 28.10.2004 12.35

Barnskyddslagen revideras

SHM
Pressmeddelande 21.10.2004 12.10

Bygg in säkerheten tema för arbetsmiljöveckan

SHM
Pressmeddelande 18.10.2004 9.00

Nordiskt alkoholpolitiskt möte i Köpenhamn

SHM
Pressmeddelande 15.10.2004 9.00

Delegationen för frontveteranfrågor har verkat i 25 år

SHM
Pressmeddelande 12.10.2004 12.00

Nordiska konventionen om social trygghet revideras

SHM
Pressmeddelande 8.10.2004 6.53

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 5.10.2004 9.00