Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
9.12.2004 13.13
Pressmeddelande -

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras från och med den 1 januari 2005. Maximibeloppet för boendeutgifter som godkänns i bostadsbidraget höjs, beroende på orten, med 0,16-0,23 euro per kvadratmeter per månad.

Till följd av ändringarna i kostnadsnivån höjs vattennormen med 1,0 procent och underhållsnormen med 0,4 procent. Vattennormen för bostäder som saknar vattenledning höjs med 0,4 procent. Uppvärmningsnormen förblir oförändrad.

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras årligen. Efter de aktuella höjningarna stiger maximibeloppet för de boendekostnader som godkänns i bostadsbidraget för pensionstagare med 83-119 euro per år.

Statsrådet gav en förordning om ärendet torsdagen den 9 december.

Ytterligare information: äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen