Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vårdarvodena till familjevårdare och närståendevårdare 2005

Social- och hälsovårdsministeriet
25.11.2004 13.20
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att vårdarvodet till familjevårdare höjs så att det från och med den 1 januari 2005 är minst 234 euro för en person i familjevård per kalendermånad. Enligt förslaget kan vårdarvodet vara högst 701 euro om familjevårdaren sköter personer i familjevård på heltid och 351 euro om familjevårdaren inte sköter personer i familjevård på deltid. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 25 november. Avsikten är att presidenten avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Vårdarvodet till närståendevårdare höjs från och med den 1 januari till 233,56 euro, dvs. med drygt 4 euro. Regeringen fattade beslut om ändring av förordningen om stöd för närståendevård torsdagen den 25 november.

Den årliga justeringen av vårdarvodet till familjevårdare och till närståendevårdare har följt indexsystemet för arbetspensioner. Indexsystemet revideras vid ingången av år 2005 och med ändringarna vill man säkerställa vårdarvodets realvärde och förhindra att vårdarvodets indexskydd försvagas.

Ytterligare information:

Jurist Anne Kumpula, tfn 09-160 723 64 (vårdarvodet till familjevårdare)

Regeringsrådet Riitta Kuusisto, tfn 09-160 743 60 (stödet för närståendevård)

Tillbaka till toppen