Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgivares folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2004 10.40
Pressmeddelande -

Arbetsgivares folkpensionsavgift höjs temporärt med 0,016 procentenheter år 2005. Samtidigt slopas den temporära höjningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift om 0,014 procentenheter från den 1 januari 2005. Arbetsgivares socialskyddsavgift stiger således med 0,002 procentenheter år 2005. Regeringen föreslog tisdagen den 21 december att lagen stadfästs. Republikens president stadfäste lagen samma dag.

Folkpensionsavgiften för privata arbetsgivare och statliga affärsverk är år 2005 beroende av avgiftsklassen 1,366, 3,566 eller 4,466 procent av lönen. Avgiften för kommunen och kyrkan som arbetsgivare uppgår till 2,416 procent och för övriga arbetsgivare till 3,966 procent av lönen. Genom förhöjningen finansieras i fråga om år 2005 den temporära befrielsen från arbetsgivares socialskyddsavgift inom förvaltningsförsöksområdet i Kajanaland samt det temporära avgiftsförsök som gäller vissa kommuner i Lapplands län och vissa skärgårdskommuner.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 1,60 procent för privata arbetsgivare, kommunen och kyrkan samt för övriga arbetsgivare 2,85 procent av lönen år 2005.

Den försäkrades sjukförsäkringsavgift förblir oförändrad, dvs. 1,50 procent.

Ytterligare information: äldre regeringsrådet Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen