Hoppa till innehåll
Media

Folkpensionen höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2004 12.55
Pressmeddelande -

Folkpensionen stiger från och med den 1 mars 2005 med 7 euro i månad. En lika stor nivåförhöjning görs också i efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet till invandrare, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel.

Till följd av nivåförhöjningen av folkpensionen stiger militärunderstödets grundunderstöd med 7 euro i månaden och maximibeloppet av det extra fronttillägget med 3,15 euro i månaden.

Nivåförhöjningen av folkpensionen gäller cirka 670 000 folkpensionstagare. Som en samverkan mellan nivåförhöjningen och höjningen av pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen kommer nettoinkomsterna att öka för uppskattningsvis över 900 000 pensionstagare år 2005.

Regeringen föreslog torsdagen den 25 november att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Ytterligare information: äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen