Hoppa till innehåll
Media

Öppenvårdtjänster för krigsinvalider med lägre invaliditetsgrad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2004 12.53
Pressmeddelande -

Ersättning för öppenvårdstjänster kan från och med den 1 januari 2005 också betalas till krigsinvalider vilkas invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst är minst 20 procent. För närvarande förutsätts att invaliditetsgraden är minst 25 procent. Till krigsinvalider som bor stadigvarande i Sverige kan betalas ersättning för skäliga kostnader för en daglig måltid, eftersom de inte har möjlighet till ovan nämnda öppenvårdstjänster. Regeringen föreslog torsdagen den 25 november att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Lagändringen innebär att cirka 2 500 nya krigsinvalider omfattas av öppenvårdstjänsterna. Sammanlagt omfattas cirka 11 500 krigsinvalider efter lagändringen av öppenvårdstjänster som ersätts. Den utgiftsökning som lagändringen medför staten uppgår för öppenvårdstjänsternas del till cirka 7 900 000 euro och för den måltidsersättning som betalas till Sverige till cirka 500 000 euro.

Ytterligare information: äldre regeringssekreterare Anne-Marie Brisson, tfn 09-160 743 55

Tillbaka till toppen