Hoppa till innehåll
Media

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2005

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2004 12.15
Pressmeddelande -

Jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas till den 31 december 2005 trots att maximitiden på 36 månader för utbetalningen gått ut. Regeringen föreslog torsdagen den 16 december att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen tisdagen den 21 december. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005.

Enligt gällande lagstiftning kan jämkad arbetslöshetsförmån betalas till den 31 december 2004 trots att maximitiden har gått ut.

Rätt till jämkad arbetslöshetsförmån har bland annat en arbetssökande som utför deltidsarbete, om deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsförkortning som gjorts på arbetsgivarens initiativ, och en arbetssökande vars arbetstid förkortats på grund av permittering. Samma rätt har också en arbetssökande som har tagit emot heltidsarbete för högst två veckor samt en arbetssökande som har inkomst av företagarverksamhet eller eget arbete som utgör bisyssla. Den jämkade arbetslöshetsförmånen gör det mera lönsamt att under arbetslöshetstiden utföra tillfälligt arbete eller deltidsarbete om man jämför med arbetslöshetsförmånen för en helt arbetslös person och uppmuntrar därmed till att arbeta också i liten omfattning.

Under år 2005 beräknas antalet personer för vilka maximitiden på 36 månader gått ut uppgå till 1900 personer.

Ytterligare information: regeringsrådet Pasi Koskinen, tfn 09-160 731 80

Tillbaka till toppen