Hoppa till innehåll
Media

Förordning om rätten att få vård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2004 12.45
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om de längsta väntetiderna för icke-brådskande vård träder i kraft den 1 mars 2005. Statsrådet gav den 25 november en förordning med vilken lagändringarna preciseras. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2005.

I förordningen ingår bestämmelser om intagning för vård och undersökning, samordning av hälso- och sjukvårdstjänsterna samt det regionala samarbetet inom hälso- och sjukvården. I förordningen fastslås bland annat vad som avses med omedelbar kontakt med hälsovårdscentral och bedömning av vårdbehovet.

Omedelbar kontakt med hälsovårdscentralen skall ordnas vardagar under tjänstetid så att patienten antingen kan ta kontakt per telefon eller personligen besöka hälsovårdscentralen. Men tjänstetid avses de öppettider på vardagar som hälsovårdscentralen har meddelat offentligt. Utanför tjänstetid skall jour ordnas.

Behovet av vård kan ofta bedömas per telefon. Om bedömningen förutsätter ett besök på mottagningen skall patienten få en tid till hälsovårdscentralen inom tre vardagar från den första kontakten. Bedömningen av vårdbehovet skall göras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som inte nödvändigtvis behöver vara läkare. Av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården förutsätts adekvat utbildning och arbetserfarenhet samt att man inom verksamhetsenheten kommit överens om arbetsfördelningen. För att vårdbehovet skall kunna bedömas förutsätts att personen som gör bedömningen har tillgång till journalhandlingarna. Bedömningen av vårdbehovet skall antecknas i journalhandlingarna liksom också den personliga hälso- och sjukvårdsrådgivning och den hänvisning till tjänster som ges per telefon.

Offentliggörande av väntetiderna

Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården skall offentliggöra uppgifterna om väntetiderna specialområdesvis minst varje halvår. Uppgifterna kan offentliggöras till exempel på Internet eller i den lokala tidningen. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes offentliggör uppgifterna om hur rätten att få vård har genomförts.

Regionalt samarbete och samordning av hälso- och sjukvårdstjänster

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område skall tillsammans göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster. Samkommunen svarar för att en plan görs upp varje fullmäktigeperiod. Hur genomförandet av planen har lyckats bedöms årligen i samarbete med kommunerna i området och vid behov görs ändringar i planen.

I planen skall man åtminstone komma överens om det regionala samarbetet och hur sjukvårdsdistriktets sjukhus, hälsovårdscentraler och vid behov andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården skall samordna de tjänster som de tillhandahåller. I planen skall särskilt bedömas den funktionella helheten av regionens laboratorietjänster och diagnostiska avbildningsservice, medicinsk rehabilitering samt jour- och akutvårdstjänster.

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Riitta-Maija Jouttimäki, tfn 09-160 738 06

Tillbaka till toppen