Hoppa till innehåll
Media

Smidigare retroaktiv utbetalning av barnbidrag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2004 8.00
Pressmeddelande -

Dagen för utbetalning av barnbidrag är i allmänhet den 26 vardagen i varje kalendermånad. Om utbetalningsdagen infaller på en helgdag, jul- eller midsommarafton, helgfri lördag eller vardag efter helgdag, betalas barnbidraget den närmast föregående bankdagen.

Om barnbidraget utbetalas retroaktivt, kan utbetalningsdagen från och med den 1 februari 2005 även vara annan än den ovan nämnda 26 vardagen i kalendermånaden. Barnbidrag kan beviljas retroaktivt för högst sex kalendermånader före ansökan. Barnbidrag beviljas på ansökan

Social- och hälsovårdsministeriet gav en förordning i ärendet den 3 december. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2005.

Ytterligare information: jurist Anne Kumpula, tfn 09-160 723 64

Tillbaka till toppen