Hoppa till innehåll
Media

Måltidsersättning för krigsinvalider bosatta i Sverige

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2004 12.27
Pressmeddelande -

Krigsinvalider som bor stadigvarande i Sverige och vilkas invaliditetsgrad är minst 20 procent kan från och med den 1 januari 2005 få måltidsersättning. Statsrådet gav en förordning om ärendet torsdagen den 16 december.

Till krigsinvalider som är fast bosatta i Sverige betalas ersättning för de skäliga kostnaderna för en daglig måltid. Måltiderna ordnas med användning av Rikskupongsystemet. Statskontoret fastställer årligen priset på den måltid som ersätts, med beaktande av det värde på kostförmånen som fastställs i beskattningen i Sverige. Statskontoret beslutar också om anskaffningen av lunchsedlarna och sättet på vilket de skall levereras.

Cirka 200 krigsinvalider som är bosatta i Sverige har rätt till måltidsersättning. I statsbudgeten för år 2005 har reserverats 500 000 euro för detta ändamål.

Ytterligare information: regeringssekreterare Anne Koskela, tfn 09-160 731 87

Tillbaka till toppen