Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rehabiliteringen för frontveteraner inriktas mera på öppen rehabilitering

Social- och hälsovårdsministeriet
16.12.2004 12.25
Pressmeddelande -

Förordningen om rehabilitering för frontveteraner har ändrats så att tyngdpunkten flyttats från institutionsrehabilitering till dagrehabilitering, rehabilitering i hemmet och annan öppen rehabilitering. Statsrådet gav en förordning i ärendet torsdagen den 12 december. Genom ändringen förverkligas det mål som ställts i statsrådets riktlinjer för veteranpolitiken 2004-2007 att rehabiliteringen för frontveteraner skall vara täckande och regelbunden.

Veteraner som har en skada eller sjukdom som inte orsakar störning i funktionsförmågan kan enligt den nya förordningen få institutionsrehabilitering i högst 10 dygn per kalenderår i stället för nuvarande 14 dygn. Längden på dagrehabiliteringen är oförändrad. Längden på annan öppen rehabilitering utökas till högst 20-30 besök per kalenderår beroende på krigsveteranens behov av rehabilitering. Ändringen gör det möjligt att alternera mellan öppen- och institutionsrehabilitering och att dela in särskilt den öppna rehabiliteringen i flera perioder under året.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2005 så att den ändring som gäller förkortning av längden på institutionsrehabilitering tillämpas på institutionsrehabiliteringsperioder som inleds den 1 september 2005 eller senare. På så sätt får de institutioner som ordnar rehabilitering tid att beakta de kortare rehabiliteringsperioderna i sin verksamhet.

Ytterligare information: regeringssekreterare Päivi Kaartamo, tfn 09-160 743 53

Tillbaka till toppen