Hoppa till innehåll
Media

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2004 8.45
Pressmeddelande -

Eu:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder den 6-7 december i Bryssel. Från Finland deltar arbetsminister Tarja Filatov.

Rådet diskuterar bekämpningen av hiv/aids i EU och dess grannländer. Antalet hiv-smittade ökar fortfarande i EU och den här utvecklingen vill man bryta. Det internationella samarbetet är en viktig del av EU:s arbete mot hiv/aids också inom EU:s närområden, som en del av den nordliga dimensionens partnerskapsprogram och i de internationella organisationerna. Finland anser att det är viktigt att effektivera såväl förebyggandet av hiv/aids och uppföljningen av situationen. Enligt Finland är det nödvändigt att kommissionen, samtidigt som den bedömer hur dess riktlinjer förverkligats i slutet av år 2005, också presenterar en plan för åtgärder för de kommande 3-5 åren.

Kommissionen presenterar ett förslag till förordning om mediciner för barn. Syftet med förslaget är att mediciner för barn skall utvecklas i större utsträckning. Det centrala i förslaget är att en pediatrisk forskningsplan skall göras upp för varje nytt läkemedel innan ansökan om försäljningstillstånd lämnas in.

Rådet diskuterar också EU:s kommande socialpolitiska program, frågor i anslutning till jämställdhet i arbetslivet och en ändring av arbetstidsdirektivet.

Ytterligare information:
medicinalrådet Merja Saarinen, tfn 09-160 740 30 (hiv/aids)
jurist Riikka Laakso, tfn 09-160 738 43, regeringsrådet Pekka Järvinen tfn 09-160 738 00 (läkemedel för barn)
konsultativ tjänsteman Juho Saari, tfn 09-160 737 71, konsultativ tjänsteman Hanna Rinkineva tfn 09-160 744 34, regeringsrådet Liisa Heinonen (arbetsministeriet) tfn 010-604 89 37 (socialpolitiska programmet)
överinspektör Terhi Tulkki, tfn 09-160 731 75 (likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet)
regeringsrådet Esa Lonka (arbetsministeriet), tfn 010-604 89 33, regeringsrådet Liisa Heinonen (arbetsministeriet) tfn 010-604 89 37 (arbetstidsdirektivet)

Tillbaka till toppen