Hoppa till innehåll
Media

Alkoholens skadeverkningar på agendan för den nordliga dimensionen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2004 8.12
Pressmeddelande -

Det första ministermötet för partnerskapet om hälsa och socialt välbefinnande inom ramen för EU:s nordliga dimension hålls den 14 december i Tallinn. Huvudtemat för mötet är alkohol och tobak samt deras skadliga inverkan på folkhälsan och ekonomin. Från Finland deltar omsorgsminister Liisa Hyssälä.

Minister Hyssälä betonar att det utöver nationella åtgärder behövs också regionala och internationella åtgärder för att bekämpa alkoholens skadeverkningar Bland annat Världshälsoorganisationen WHO:s och Europeiska Unionens verksamhet för att minska alkoholens skadeverkningar stöder de nationalla programmen.

Partnerskapet om hälsa och socialt välbefinnade inom ramen för EU:s nordliga dimension har godkänts av 15 länder och 8 internationella organisationer i oktober 2003 i Oslo. Som första insatsområde har fastställts kampen mot hiv/aids. Ett hiv/aidsprojekt för nordvästra Ryssland planeras som bäst under Finlands ledning. Avsikten är att projektet i ett senare skede skall kunna tillämpas på övriga delar av Ryssland.

Vid mötet diskuteras också bland annat människohandel för sexuella ändamål, hiv/aids och könssjukdomar, fångars hälsa samt primärvård.

Finland bereder som bäst en revidering av verksamhetsprogrammet för EU:s nordliga dimension. Det reviderade programmet torde behandlas under Finlands EU-ordförandeskap år 2006.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Seija Saana, tfn 09-160 731 68
projektchef Eeva-Liisa Haapaniemi, tfn 09-160 739 26

Tillbaka till toppen