Pressmeddelanden

EU:s arbets- och socialministrar samlas i Belfast

SHM
Pressmeddelande 6.7.2005 5.25

Omsorgsminister Liisa Hyssälä till Turkiet

SHM
Pressmeddelande 4.7.2005 5.26

Maria Kaisa Aula utnämnd till barnombudsman

SHM
Pressmeddelande 29.6.2005 10.45

Villkoren för pensionsstödet preciseras

SHM
Pressmeddelande 23.6.2005 10.46

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 21.6.2005 12.05

Rökning i restauranger begränsas

SHM
Pressmeddelande 21.6.2005 7.44

Effektivare tillsyn över arbetarskyddet föreslås

SHM
Pressmeddelande 16.6.2005 11.05

Systemet för läkemedelsersättningar revideras

SHM
Pressmeddelande 16.6.2005 11.00

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 15.6.2005 11.03

Nordiskt social- och hälsoministermöte i Tórshavn

SHM
Pressmeddelande 10.6.2005 11.00

EU:s hälsovårdsministrar sammanträdde i Luxemburg

SHM
Pressmeddelande 3.6.2005 15.30

Smoke Free Europe 2005 i Luxemburg

SHM
Pressmeddelande 2.6.2005 7.00

Familjeledigheterna utreds

SHM
Pressmeddelande 27.5.2005 12.00