Pressmeddelanden

Screeningen av gravida varierar i kommunerna

SHM
Pressmeddelande 22.1.2009 14.45

Den nya läkemedelscentralen placeras i Kuopio

SHM
Pressmeddelande 19.1.2009 14.10

Läkemedelsverkets utrymmen ska inte stå tomma

SHM
Pressmeddelande 15.1.2009 13.45

Den obligatoriska lagringen av läkemedel förnyas

SHM
Pressmeddelande 30.12.2008 12.00

Höjning av barnbidrag riktas till flerbarnsfamiljer

SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 13.00

Begränsningar av importen av tobaksprodukter som resgods

SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 12.15

Regeringen stärker pensionsanstalternas solvens

SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 12.10