Pressmeddelanden

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

SHM
Pressmeddelande 30.1.2007 6.30

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

SHM
Pressmeddelande 30.1.2007 6.30

Lagen om elektroniska recept träder i kraft

SHM
Pressmeddelande 25.1.2007 12.20

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2007

SHM
Pressmeddelande 29.12.2006 7.05

Ett riksomfattande register över provsamlingar övervägs

SHM
Pressmeddelande 28.12.2006 12.50

Stödet för hemvård stiger och utvidgas

SHM
Pressmeddelande 21.12.2006 13.10

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras

SHM
Pressmeddelande 14.12.2006 12.50

Underhållsbidragen och undershållsstödet höjs 2007

SHM
Pressmeddelande 30.11.2006 11.30