Hoppa till innehåll
Media

Risikko: För lite diskussion i Finland om klimatförändringens effekter på hälsan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2008 8.45
Pressmeddelande -

”Finland är föregångare på många områden. Jag vill ändå lyfta fram ett område som vi bör diskutera mera om, uttryckligen ur ett hälsoperspektiv, det vill säga klimatförändringen och dess hälsoeffekter”, sade omsorgsminister Paula Risikko vid en gemensam presskonferens med WHO:s generaldirektör Margaret Chan i Helsingfors den 24 juni.

”Värmeböljor, torka och översvämningar har under de senaste åren förorsakat allt mer förstörelse på olika håll i världen. Klimatförändringen och speciellt extrema väderfenomen är allvarliga hot mot hälsan. Ett konkret exempel är sjukdomar och ökad dödlighet förorsakade av värmeböljor. Till riskgruppen hör hjärtpatienter för vilka hettan är en stor påfrestning, samt åldringar vars blodomloppsorgan inte längre fungerar lika bra som hos yngre människor”.

Minister Risikko konstaterade att det komplicerade sambandet mellan klimatförändringen och sjukdomar också märks i Finland.

”Det ökade antalet fästingar som sprider hjärnhinneinflammation tycks ha ett samband med klimatet. Ett annat exempel på det varmare klimatet är att växtperioden blir längre i Finland. Tack vare detta blir det mer lönsamt att odla livsmedel men på samma gång ökar också de sensibiliserande elementen”, sade minister Risikko.

”Klimatförändringen har en inverkan på vår hälsa både direkt och via de åtgärder med vilka vi försöker hejda klimatförändringen. Samtidigt som vi blir tvungna att anpassa oss till direkta världsomfattande effekter på grund av utsläpp, bör vi i Finland dra vårt står till stacken då det gäller att minska de globala utsläppen enligt avtal”, poängterade minister Risikko.

”Det är nödvändigt att vi fortsätter att utveckla omfattande hälsovårdssystem i framtiden. Tänkesättet Hälsa i alla politikområden är viktigt också då det gäller klimatfrågor. För att vi i framtiden skall kunna ta hand om alla bör tyngdpunkten flyttas från avhjälpande till förebyggande arbete och hälsofrämjande. Vi behöver stora förändringar i tänke- och tillvägagångssätten och jag tror att vi kan uppnå detta med hjälp av ett nära samarbetet med WHO”, konstaterade minister Risikko.

För mer information: konsultativ tjänsteman Taru Koivisto, tfn (09) 160 73166, 050 327 8352, överläkare Mikko Paunio, tfn (09) 160 74123, 050 577 1968, ministerns sekreterare Satu Saarela, tfn (09) 160 73779, 050 301 3990

Paula Risikko
Tillbaka till toppen