Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nytt pris för dem som arbetar för att äldre personer ska orka i sitt arbete

Social- och hälsovårdsministeriet
18.6.2008 9.45
Pressmeddelande -

Ett nytt arbetslivspris har grundats i Finland. Priset ges årligen till en verksamhet eller innovation som särskilt förtjänstfullt har ökat välbefinnandet i arbete bland äldre arbetstagare. Man kan få priset för att ha gjort det möjligt för äldre att orka längre i arbetslivet, förbättrat förutsättningarna för sysselsättning eller främjat arbetsförhållandena bland äldre. Det första utmärkelsepriset överlämnas vid ett seminarium som behandlar välbefinnande i arbetslivet i november 2008. Beskyddare för priset är republikens president.

Priset beviljas av Fonden för arbetslivspris som har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Priset kan beviljas till en eller flera personer i taget. Den verksamhet som belönas ska vara praktiskt inriktad och kunna tillämpas även mer omfattande.

Fondens insatskapital är 300 000 euro. Sitra och social- och hälsovårdsministeriet har båda ökat kapitalet med lika andelar, och ministeriet anvisade för detta ändamål 150 000 euro, priset som Bertelsmannstiftelsen beviljade Finland 2006. Fondens medel förvaltas av Sitra. Avsikten är att använda medlen senast 2015.

I samband med Finlands arbetslivspris utdelar Arbetarskyddsfonden årligen ett stipendium värt 16 000 euro. Syftet med stipendiet är att främja sådan verksamhet som gör det möjligt för äldre att orka längre i arbetslivet. Arbetet som utförs med stöd av stipendiet kan vara forskning, tillämpning av forskning eller förmedling av forksningsinformation.

Internationell erkänsla i bakgrunden

Finland fick ett pris av den tyska Bertelsmannstiftelsen som en erkänsla för tidigt iakttagande av problemet med den åldrande arbetskraften och för omfattande samarbete genom vilka man hade tagit fasta på utmaningen. Priset beviljades det Nationella åldersprogrammet som koordinerades av social- och hälsovårdsministeriet 1998–2002 samt programmen Veto, Tykes och Kunskapslyftet som var en fortsättning på dess arbete.

Arbetslivspriset sporrar finländare till att fortsätta med verksamheten som fått internationellt erkännande för att förbättra välbefinnandet i arbetet bland äldre arbetstagare.

För mer information: direktör Leo Suomaa, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 73102, kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 74182, ombudsman Kari Tolvanen, Sitra, tfn (09) 6189 9270, kommunikationschef Laura Niemi, Sitra, tfn 050 373 8602, [email protected], kommunikationschef Marja-Leena Jylhä, Arbetarskyddsfonden, tfn (09) 6803 3314, 040 548 8852, www.tsr.fi

Tillbaka till toppen